Halatlı Vinçler

Vinçlerin kullanım alanları bir yükün belirli bir alandan alınarak başka bir yere bırakılması ile ilgilidir. Halatlı Vinçler de bu amaç için üretilirler. Yükü kaldırmak, dönerek başka bir yere aktarmak yükleme ve boşaltma yapmak için kullanılan vinçler üretim türlerine göre çeşitli özellikleri taşırlar.

Vinçler iş makineleri olarak birçok sektörde kullanılabilirler. Bu ekipmanların yük kaldırma, boşaltma, yükleme ya da dönebilme özellikleri onların farklı iş kollarında kullanılabilmesine olanak tanır. Vinç adı verilen makineler elle veya motordan elde edilecek güçle hareket kabiliyeti kazanır.

Vinçler gruplandırılırken hareket kabiliyeti ya da kaldırma yeteneği dikkate alınır. Bu durumda da hareket kabiliyetine göre vinçler; sabit, paletli, lastik tekerlekli, ray üzerinde hareketli olarak adlandırılır.

Ray üzerinde hareketli vinçler de kendi içerisinde köprülü ve kule vinçler olarak gruplandırılmaktadır. Bunun yanında kaldırma kabiliyetine bağlı olarak da hidrolik halatlı vinçler, halatlı vinçler olarak ayrım yapılabilir. Hidrolik halatlı vinçleri teleskopik bambu vinçler ve kurtarıcılar olarak gruplandırmak mümkündür. Halatlı vinçler de fabrika tipi vinçler, monoray zincirli calasgallar ve gırgır vinçler olarak ayrılır.

Halatlı Vinçler

Halatlı vinçler imal edilirken teknolojik gelişmelerin geldiği son noktadan yararlanılır. Kompakt yapıda üretilen bu makineler farklı kullanımlara adapte olabilme özelliğine sahiptir. Halatlı Vinçler bakım maliyetleri açısından da düşük bir bütçeye uygundur. Çok fazla bakım gerektirmemesi bu ürünlerin önemli bir özelliğidir.

Halatlı vinçler tasarlanırken farklı ağırlık tiplerine göre çalışma yapılabilir. Hafif, orta veya ağır yükler için tasarlanabilen bu vinçler yüksek mukavemete sahip halatlarla desteklenirler. Bunun yanı sıra kullanılacak motor, redüktör ve fren sistemleri açısından da yüksek kalitede ürünlerle tasarımları yapılır.

Halatlı vinçlerin tasarımlarında aşırı yük anahtarına da yer verilmektedir. Bu sayede kapasitesinin üzerinde yükleme yapılması durumunda vincin otomatik olarak kontrol mekanizması devreye girer. Halatlı vinçlerin bir diğer özelliği de süregelen işler açısından kesintisiz çalışma imkânı yaratmasıdır. Bu sayede aralıksız çalışma yapılarak işten verim alınabilir.

Kullanılan malzeme kalitesi halatlı vinçlerin uzun yıllar kullanımına olanak tanır. Vinçlerin üretim ve tasarım süreçlerine dikkat edilmesi gerekir. Hangi sektörde kullanılacağına bağlı olarak halatlı vinçler değişkenlik gösterir.

Farklı ağırlıkların tonajları dikkate alınarak hareket edilmesi gerekirken bu unsura göre de vinç seçimi yapılır. Halatlı vinçlerin üretiminde uluslararası kalite standartlarına uygun olarak çalışma yapılması gerekirken birçok sektör açısından halatlı vinçler ilk seçenek olarak değerlendirilmektedir.

Halatlı vinçler tel halatlardan oluştuğunda çekme ve kaldırma elemanı olarak tellerden yararlanılır. Bu tellerin yüksek mukavemet özellikleri bulunurken çelik malzemeden üretilirler. Halatlar paralel ya da çapraz sarımlı olarak ikiye ayrılır. Çekme gerilmesi dikkate alınarak da halatlara ait mukavemet hesaplamaları yapılır.

Halatlı vinçlerde bez halatlar da kullanılabilir. Polyester sapanların yük indirme ve kaldırma konusunda işlevsel olması ve belirli standartlara göre tasarlanması bu halatların üretilmesinde etkendir. Birçok avantaja sahip olmaları nedeni ile de yaygın olarak kullanılırlar.

Elektrik iletkenliklerinin olmaması, yüksek kaldırma kapasiteleri, yükü sağlam bağlama kapasiteleri, çalışma ömürlerinin uzunluğu, yüksek aşınma dayanımı, taşıma esnasında yüke zarar vermemesi; bez halatların ayırt edici özelliklerinden bazılarıdır.